Fortællinger fra brugere

Udtalelse
”Gennem andres historier og følelser forstår man bedre sig selv. I Exitcirklens samtalegruppe finder jeg nyt håb og styrke. Jeg har fået et sprog for, at jeg har normaliseret volden og dens følgevirkninger for at kunne overleve. Jeg har ikke grædt, når jeg burde græde, og jeg troede nærmest, at det var normalt at skære i sig selv for ikke at mærke den psykiske smerte.”

– Deltager hos Exitcirklen, København

 

Udtalelse
”I Exitcirklen er der en forståelse for, hvordan man har det, og det giver den oplevelse, at man ikke er alene.”

– Deltager hos Exitcirklen, København

 

Udtalelse
”Jeg har haft uendeligt meget mere ud af at komme i Exitcirklen end jeg nogensinde havde forestillet mig. Der går ikke en dag uden, at jeg tænker over de mange værktøjer og perspektiver, jeg har fået. Jeg troede jo, at jeg ’kun’ havde brug for konkret hjælp, men jeg fik sat ord på en masse, sat en masse tanker i gang og fik også gang i en følelsesmæssig helingsproces, som slet ikke er færdig.”

– Deltager hos Exitcirklen, København

Udtalelse

”Exitcirklen giver os mulighed for ny læring og kan være medvirkende til at bryde den ensomhedsfølelse, dybe smerte, sorg og skam, der ofte er forbundet med at have levet med psykisk vold og social kontrol.”

– Deltager hos Exitcirklen, København

 

Udtalelser

”Af egen erfaring kan jeg fremhæve, at Exitcirklen har været medvirkende til, at jeg har kunne genopbygge mit selvværd og min selvtillid, min integritet og mine grænser og holde fast i min ret til at sige nej til volden.”

– Deltager hos Exitcirklen, København

 

Hvad har Exitcirklens samtalegruppe betydet for dig?

”Det har betydet at jeg har fået støtte, og plads til mig selv og mine følelser”

”Et tillidsfuldt rum, hvor jeg har kunne dele nogle svære oplevelser med ligesindede.”

”Det der har betydet en del for mig er følelsen af at jeg ikke er alene om hvad jeg har/er igennem.”

”Før jeg startede i Exitcirklen var jeg selvmordstruet og meget ensom. Det er jeg ikke efter jeg er gået i Exitcirklen.”

”Det har været et frirum. Et sted hvor jeg kunne tale om alle de ting der ikke kan tales om. Et sted hvor jeg har mødt en forståelse og en omsorg, som jeg kun tror er mulig her, i et sted som Exitcirklen.”

”Samtale gruppen har betydet støtte, gode råd, værktøjer til at håndtere min eksmand, et frirum med ligestillede og noget jeg har glædet mig til uge efter uge. Samtalegrupperne er så vigtige for alle der har oplevet psykisk vold.”

”Utroligt meget. At være sammen med ligesindede mennesker, der har samme oplevelser, reaktioner og baggrund og tør at fortælle hinanden om det. Det er et trygt sted.”

 ”Har betydet jeg er blevet mere selvsikker og selvstændig.”

”At jeg bevidst er gået i gang med at have omsorg for mig selv. Fordyber mig i, at forstå mine vanskeligheder og udtrykke dem for andre. Normalisere det svære og vælger ikke at skjule det – derved hade mig selv mindre. Give mig selv plads. Finde ord og anerkende mig selv. Det er blevet meget mere håndgribeligt og overskueligt for mig, hvad jeg selv kan gøre. Det er stort for mig at føle fremgang.”

”Samtalegruppen har betydet for mig, at jeg har kunne sparre med nogle og ikke følt mig alene, med de frustrationer man går med. Derudover har jeg fået et kendskab til nogle redskaber, som kan understøtte min egen proces og det at vi har mødtes en gang om ugen, har gjort at jeg har holdt fast.”

”Exitcirklens samtalegruppe har først og fremmest været et rum, hvor jeg i trygge og anonyme rammer, har kunnet gå ind i det mørkeste, mest skræmmende og smertefulde, som jeg har forsøgt at lægge låg på indtil alt ramlede, og jeg blev diagnosticeret med PTSD.”

 – Deltagere hos Exitcirklen, København

Hvad har de andre deltagere i samtalegrupperne betydet for dig?

”De har inspireret mig til at udfolde mig og tale om mine traumer og oplevelser. Jeg er glad for dem alle, og deres støtte.”  

”Jeg har mødt nogen, som har været igennem lignende psykisk voldelige forhold, hvilket har lettet enormt meget.”  

”At eg har haft nogle at spejle mig i. Mindre ensomhed. Venskab ud over Exitcirklen.”

”De har haft en stor betydning for mig. Jeg bruger normalt ikke dette udtryk, men ”sisterhood” er det jeg tænker.”  

”Når man har været udsat for psykisk vold, så er det svært at forklare ens nærmeste hvad man har oplevet. Derfor har de andre deltagere betydet fantastisk meget. At kunne dele stort og småt, eller ikke kunne klare at dele noget, at være i samme båd og forstå hinandens op- og nedture – det har været en ubeskrivelig dejlig oplevelse.”  

”Venskab. Forståelse. Mod til at fortælle om det forfærdelige, man har været og er igennem.”

”Har betydet jeg bedre kunne se tingende i større perspektiv set udefra.” 

”Det har betydet meget at kunne spejle mig i de andres historier. Det har betydet utrolig meget at møde nogen der forstå fuldstændig, hvordan jeg har det. Samhørigheden og forståelsen har fået mig til at turde være sårbar. Jeg har ikke skullet forsvare og forklare mig.”

”Deres åbenhed og historie har været med til at give mig større selvindsigt. De har delt deres varme og kærlighed.”

”Jeg lærer meget ved at lytte til dem. At de kommer og fortæller at det er svært – og at jeg ikke står alene med det samme (eller lignende) oplevelser, betyder enormt meget! Det betyder at jeg selv er villig til at åbne mig og være sårbar.”

”De har betydet meget. De har kunne sætte ord på nogle ting, som jeg har svært ved da jeg er i starten af processen. Jeg har kunne spejle mig. Derudover har de ikke dømt mig, de har lyttet og været åben, hvilket har gjort at jeg har kunnet åbne mig op.”

”Deltagernes mod og tillid til at dele livshistorier og erfaringer har været noget af det mest centrale for mig. Det var det som gjorde, at jeg omsider selv kunne se det mest skamfulde, grænseoverskridende og tabubelagte i øjnene – sige det højt, ikke mindst sige det højt for mig selv.

I samtalegruppen har jeg oplevet en samhørighed, åbenhed, accept og ingen fordømmelse.”

– Deltagere hos Exitcirklen, København

 

Hvis du kort skulle beskrive en personlig udvikling i løbet af dit forløb i Exitcirklens samtalegruppe, hvordan ville denne så lyde?

”Jeg er blevet mere rolig. Og har fået mod til at løse mine problemer. Og sætte nogle grænser.”

 ”Jeg følte mig alene før, og nu føler jeg, at jeg har en hel hær af stærke kvinder, som en støtte og nogle, jeg kan række ud til.”

” Før troede jeg, jeg var ødelagt for evigt. Nu ved jeg at det ikke passer. Det er stadig hårdt, men nu er jeg ikke alene mere.”  

”Før kunne jeg slet ikke se at jeg havde det skidt. Jeg vidste at de svære ting var over, men jeg kunne ikke mærke dem. Nu kan jeg mærke dem.”

”Da jeg startede, følte jeg mig meget ensom. Følte at det jeg har oplevet i mit ægteskab og efter min skilsmisse var så skør at det nok bare var mig der var for nærtagende. Det ved jeg nu er forkert. Exitcirklen har fået mig til at se hvad der skete/sker. Det har været hårdt og udmattende, men samtidig har jeg fået redskaberne til bedre at forstå og håndtere det.”

” Jeg har fået midt mere håb for min egen fremtid. Er blevet lidt stærkere, fordi jeg ved at jeg ikke er alene.”

”Før var jeg meget usikker på mig selv og snakkede enormt lavt når jeg talte med andre, og nu føler jeg mig bedre rustet, og snakker op i stedet for at tale ned om mig selv.”  

”Før Exitcirklens samtalegruppe var jeg i frit fald. Jeg kunne ikke se noget lys for enden af tunnelen. Jeg kæmpede alene mod noget, jeg ikke vidste, hvad var. Jeg vidste bare, at jeg skulle passe på hvert eneste lille skridt. Det eneste jeg kunne være sikker på var, at min eksmand var uforudsigelig. Jeg følte, at han styrede mine tanker og truede mit og mine drenges mulighed for at leve frit og roligt. Efter forløbet oplever jeg et større overblik og en vej frem mod frihed og kærlighed. Jeg kan være den mor, jeg gerne vil være. Jeg føler mig ikke alene. Jeg føler mig værd at elske – også med min sårbarhed.”

 ”Før var mit teflonskjold i stand til at tilbageholde mine følelser. Nu er skjoldet smadret. Jeg følte mig fortabt. Jeg vil gerne blive rask.”

 ”Min inder tilstand har ligget på ”alarmberedskabs tilstand” hver evig eneste time (i mange år). Nu kan jeg tydeligt mærke at jeg ikke længere ligger så stærkt/voldsomt på dette niveau, men har fundet et andet ”leje” at være på, når jeg er ude i det offentlige/på arbejde/i det sociale. Jeg kan være i nuet! Mine tanker er ikke kaotiske. Styrke = meget mere fokus på mig selv.”

”Efter jeg har været i mit første forløb, er der sket den udvikling at jeg har turde være ærlig omkring hvad jeg føler og hvad der er sket. Hvilket er et stort skridt for mig, at kunne sætte ord på tingene uden at redigere i det.”

”Forløbet i Exitcirklen har gjort, at mine traumer har fået en stemme. Det har hjulpet mig til at forstå, hvordan det kunne komme så vidt, slippe skammen, tilgive mig selv – alt dette er en forudsætning for at få livet tilbage.”

– Deltagere hos Exitcirklen, København

 

Indstilling til Fællesskabsprisen 2016

“Jeg har valgt at nominere Exitcirklen, da gruppen er en stor inspirationskilde, tryghed og rod til genfundet livsglæde for mig. Exitcirklen er et tiltag for kvinder der har været udsat for psykisk vold – en form for vold, der er lige så opslidende og tærende på psyken som den fysiske. Volden kan være foregået via eksempelvis isolation, trusler, social eller -religiøs kontrol og fratagelse af retten til eget liv og selvbestemmelse.


Exitcirklen er baseret på frivillige arbejdskræfter, og foregår i praksis via gruppesamtaler. Jeg kom ud af et forhold præget af både fysisk og psykisk vold i 2015, og dette forhold har haft store konsekvenser for mit liv, mit selvværd og syn på mænd. Efter at være startet i gruppen i foråret 2016 er jeg kommet langt i en hård proces, hvor jeg før har følt mig alene. Cirklen har via samtaler, refleksioner og deling af historier med andre kvinder hjulpet mig på benene igen, og jeg er nu i stand til både at stole på mænd, men har også fået mit selvværd tilbage. Jeg tror ikke længere på min ekskærestes forvrængede billede af mig som en “billig so der skal lukkes inde”, men står på egne ben, og gør det med stolthed uden hans stemme i baghovedet. Før jeg startede i gruppen havde jeg en decideret frygt for at alle mænd havde intentioner om at nedgøre mig, men jeg har efter min start i gruppen fået et sundt forhold en mand, og uden at tænke han vil såre mig bevidst. Vi kvinder i gruppen har i fællesskab delt vores allermest sårbare sider, historier og refleksioner, og er denne måde, skridt for skridt, kommet tættere på at se os selv som individer, fremfor kvinder under totalitær kontrol af mænd. Gruppen favner bredt, her er plads til alle aldersgrupper, og flere benytter forløbet flere gange.
Dét synes jeg er fællesskab.”

– Deltager i Exitcirklen Aarhus, 22 år

Udtalelse

”Jeg blev bekendt med Exitcirklen igennem en god veninde, der, i forbindelse med hendes psykologistudie, havde hørt Sherin Khankan fortælle om Exitcirklen i Aalborg.

Jeg var i et psykisk, sexuelt og økonomisk voldeligt forhold fra jeg var 17-20 år gammel.
Før jeg startede i Exitcirklen, vidste jeg ikke, at det var sådan et forhold, jeg havde været i.
Jeg har den dag i dag fået en ny kæreste, som behandler mig ordenligt og han har gode værdier. Det var faktisk først, da jeg mødte ham, at “ting” fra mit tidligere voldelige forhold begyndte at poppe op. Jeg havde ofte mareridt, som stammede fra oplevelserne i det voldelige forhold.

Derudover følte jeg ikke, at jeg fortjente at have en sød og ordentlig kæreste. Og værst af det hele, så var jeg meget mistroisk – jeg stolede ikke på ham og specielt ikke min egen dømmekraft.

Jeg følte mig ekstremt dum, fordi jeg havde valgt, at blive så længe sammen med min ekskæreste. Jeg synes, det var skamfuldt og pinligt, at jeg ikke var gået, på trods af at han behandlede mig, som han gjorde. Derudover følte jeg ikke, at jeg kunne tale med nogen om, hvordan det havde været, da jeg tænkte, at de ville synes, at jeg var dum. Dette medførte, at jeg gik alene med mine tanker.

Jeg snakkede overfladisk med min veninde om mit tidligere forhold og på trods af, at hun kun kendte til 10 % af historien, så vidste hun godt, at den var helt gal. Hun fik mig til sidst overtalt til at kontakte Exitcirklen. Her mødte jeg Camilla Dremark til en samtale, hvor jeg forsøgte, at fortælle hende i grove træk, hvad jeg havde oplevet. Hun var den første, som jeg nogensinde delte min historie med uden, at den var censureret. Hun tilbød mig et gruppeforløb.

Jeg har fulgt ét gruppeforløb i Exitcirklen, og det har haft en enorm betydning for mig.

Exitcirklen er et rum, hvor at der er plads til alle. På trods af, at vi udefra ligner meget forskellige kvinder med meget forskellige liv, så havde vi alligevel meget tilfælles. For første gang følte jeg, at jeg sad sammen med nogen, som virkelig forstod. I det rum behøvede jeg ikke, at forklare og endnu vigtigere, jeg behøvede ikke at pakke tingene ind.

Da jeg startede følte jeg mig alene, jeg følte en enorm skam og skyldfølelse. Derudover havde jeg mareridt og jeg havde enormt svært ved, at stole på min egen dømmekraft. 

Efter forløbet i Exitcirklen har jeg ikke længere mareridt, og jeg har fået nogle redskaber til at forstå psykisk vold. Jeg har ikke længere min skyld og skamfølelse. Vigtigst af alt, så har jeg lært, at jeg ikke er alene, og jeg har lært at stole på min egen dømmekraft igen. Da jeg startede i Exitcirklen, der ville jeg ikke associeres med nogen, der havde været udsat for psykisk vold – jeg ville ikke sættes i sådan en “bås”. Nu der tør jeg sige højt, at jeg har været udsat for psykisk vold.

For bare et lille års tid siden, der ville jeg aldrig have været i stand til, at skrive denne mail eller til at indrømme/indse, at jeg havde været udsat for psykisk vold.

Exitcirklen formår at skabe et unikt rum, hvor jeg har fået nogle fantastiske redskaber til at lære, at jeg er okay. Efter mit forløb i Exitcirklen er jeg blevet bekendt med, at jeg har samtlige kollegaer, som også har været udsat for psykisk vold og de har været enormt interesseret i Exitcirklen. Dette har også medvirket til, at jeg udenfor Exitcirklen ikke længere føler mig alene.

Selvom at jeg ikke længere følger et forløb i Exitcirklen, så ved jeg, at jeg stadig er en del af Exitcirklen. Jeg bliver tilbudt at komme til åbne cirkler, foredrag, arrangementer mv., og hvis jeg har brug for det, så er det muligt, at komme tilbage i et forløb. Det er en utrolig stor tryghed at vide, at der er plads og mulighed for, at jeg kan komme tilbage i tilfælde af, at det bliver nødvendigt.

Jeg synes, at det er frygteligt, at der er behov for et sted som Exitcirklen, da det siger noget om, hvor udbredt psykisk vold er. Men det er fantastisk, at Exitcirklen gør, at vi kan stå sammen og blive stærkere sammen.

 Årsagen til, at jeg ønsker, at være anonym er, at jeg ikke ønsker, at min ekskæreste eller hans familie nogensinde læser dette. Jeg har heldigvis fået fred fra ham, og jeg vil ikke risikere, at fremprovokere nogen form for kontakt.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 21 år

Udtalelse

”Jeg har deltaget i Exitcirklens tilbud i Århus. Jeg er så taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at blive en del af det fællesskab. Jeg blev mødt med forståelse, omsorg og åbne arme. Både af de faglige personer, men også fra de andre deltagere. Jeg blev mødt med alt dette midt i en tid, hvor jeg ikke vidste, hvem jeg selv var. Jeg kom ind i et fællesskab, hvor vi sammen kunne græde, dele erfaringer/historier og, vigtigst af alt, smile midt i al vores kaos. Sammen med de andre i cirklen har jeg fundet fodfæstet igen. Og vigtigst af alt har jeg fundet troen på mig selv igen. Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis jeg ikke havde haft Exitcirklen at støtte mig til.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 31 år

Udtalelse

”Exitcirklen gav mig et sted at dele mine tanker og følelser efter et nedbrydende forhold. På en meget respektfuld og anerkende måde blev jeg uge efter uge mødt af erfaringsfolk som lyttende hjalp mig til bedre at forstå, hvad jeg havde været udsat for. Jeg blev først rigtig klar over, hvad psykisk vold var – hvor ødelæggende det er, og hvordan man omsorgsfuldt tager ansvar for sig selv, og bliver nød til at komme ud af det, da jeg i exitcirklen mødte mennesker, der hjalp mig til at forstå, hvad jeg havde været udsat for. Jeg samlede kræfter i exitcirklen til at tro på, at jeg kunne komme videre, men på en respektfuld måde, var der også plads til de svære følelser, som kærlighed og savn til det menneske, man har forladt – og at kunne italesætte dem og blive forstået i det, var altafgørende for mig i vejen ud af mørket.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 42 år 

Udtalelse

”I mit tidligere forhold blev jeg udsat for massiv psykisk vold og til sidst også fysisk vold. 

Min familie og stærke netværk fik mig til sidst hevet ud af relationen og jeg er nu nødsaget til at bo i den anden ende af landet for at slippe for ham.

På trods af det stalkede han mig stadig ved hver en ledighed han kunne. Jeg var fuldstændig nedbrudt psykisk. Var i konstant alarmberedskab og mildest talt blevet en skal af mig selv. 

Jeg var på ingen måde i stand til at forstå hvad der egentlig var foregået. 

Indtil en kollega en dag tog fat i mig og sagde at mine beretninger om forholdet fik hende til at mistænke psykisk vold. Havde det ikke været for den kollega, er jeg bange for at jeg havde endt med at forsøge at tage livet af mig selv. 

Men takket være hende fik jeg kontakt med Exitcirklen. Det gik hurtigt op for mig at jeg var det rette sted. Den hjælp, forståelse og forklaring på hvordan dette overhovedet kunne lade sig gøre, gjorde at jeg kunne få det bearbejdet helt i bund. 

Familie og venner kan ikke gøre den forskel som de kan i Exitcirklen. Det kræver en kæmpe indsats og viden om emnet. Og det har de.

Jeg personligt havde aldrig hørt om psykisk vold før, ligesom resten af min omgangskreds. Kun fysisk vold. Og det er meget skræmmende! 

For mig har den psykiske vold været det mest invaliderende nogensinde i mit liv. Jeg tror ikke på at jeg var kommet ud på den anden side uden Exitcirklen.

Jeg benyttede mig af Exitcirklen i lidt over et år.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 36 år

Udtalelse

”Exitcirklen har været så afgørende for min afklaring og dermed videre arbejde med, at jeg faktisk i årevis har været i et forhold domineret af (skjult) psykisk vold. 
Mit forløb i Exitcirklen har fået den skjulte psykiske vold nænsomt frem og på bedste vis, kyndigt og omsorgsfuldt hjulpet mig igennem mange lag i en meget komplekst proces, fyldt med skam, tvivl, usikkerhed og forvirring.
Forløbet i Exitcirklen har formået, at få mig i erkendelsen spor, hvor forandringens vinde blæser mig positivt og styrket videre i min færd.
Uden Exitcirklens forløb, havde jeg stadig gået rundt med smertefulde bind for selv erkendelsens øjne og ikke været, som jeg er nu, et bedre og mere autentisk sted i min proces.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 45 år

 

Udtalelse

”I 2010 møder jeg en mand med hvem jeg får en lang kæresterelation. Jeg er på det tidspunkt en velfungerende 34årig kvinde med 2 dejlige børn og en god og sund relation til deres far.

Jeg forelsker mig voldsomt i denne mand og vi bliver hurtigt en lille ”ny” familie med dine og mine børn. Han er en meget intelligent og charmerende mand og jeg er både stolt og glad over at have mødt ham. Næsten fra første færd er der dog noget jeg studser over i relationen. Jeg kan ikke sætte en finger på hvad – men kan godt mærke jeg arbejder hårdere i denne relation end jeg tidligere har erfaret.

Efter 4 år i relationen får jeg en depression og søger hjælp ved psykolog. Her får jeg hjælp til at bygge mig selv op igen, jeg arbejder med mit selvværd og det bliver tydeligt, at det forhold jeg er i er voldeligt – primært psykisk og meget nedbrydende.

Lige så langsomt har min kæreste ”pillet ved” og manipuleret så meget ved mig at mit selvværd er faldet totalt fra hinanden – men der går tid før jeg får stykket billedet sammen og først langt inde i terapien har jeg overskud til at se hvad der er sket.

I mit tilfælde skete volden langsomt. Det starter med små ting som et tonefald, et løftet kritisk øjenbryn, en mur af tavshed, skiftende humør og utrolige svingninger mellem lyst og ulyst til mig. Det sker hele tiden og langsomt bliver mit selvværd nedbrudt. Det sker på en sådan måde, at jeg stiller spørgsmål ved om det bare er mig den er gal med – samtidig undre jeg mig men slår det hen. Man skal forstå at psykisk vold lige så langsomt rykker ofrets grænser for hvad der er normalt og dermed kan den psykiske vold langsomt ændre karakter og bliver hårdere og hårdere og tydeligere – men på det tidspunkt er man så nedbrudt, at man (jeg) ikke har kræfter til at handle på det og med et nedbrudt selvværd kan det også være uhyggeligt svært at bevare overblikket. Jeg blev en person der gik på listesko i relationen – satte egne behov i baggrunden for at bevare ”husfreden” og alligevel fortsatte volden. Den eskalerede og blev grovere og også fysisk i nogle tilfælde. Den bestod bl.a. af tavshed i dage og uger, voldsom uberettiget kritik, utroligt grimt sprog, trusler om vold, seksuel vold, manipulation og løgne, tilbageholdelse af kærtegn, isolering fra familie og venner. Der skulle terapi til for at jeg langsomt fandt styrken til at ”holde fast i mig selv”.

Både min psykolog og jeg ”undrede” os over, at jeg med mit genvundne ”selvværd” stadig ikke kunne gå fra min kæreste. Jeg blev i forholdet og kæmpede både for mig og for ham. Jeg begyndte at sige fra og sige ham i mod – og efter grelle svigt og episoder gik jeg også kortvarigt fra ham – hvilket resulterede i, at han brød sammen og bad mig støtte ham i hans kamp mod fx ludomani (en side der havde været holdt skjult for mig) – depression etc. Hver gang håbede jeg, at det var det der skulle til for at redde os og den dejlige charmerende mand jeg var faldet for ville træde tydeligst frem igen. Hver gang ændrede det sig og han blev en dejlig kæreste og vi havde det godt i en periode. Faktisk indrømmede han den psykiske vold og viste stor villighed til at ændre sig. De gode perioder blev ikke ved og for hver gang blev de kortere og kortere – villigheden eller måske evnerne til forandring forduftede igen.

Jeg sad fast i en situation hvor jeg på den ene side havde fået det bedre og var blevet stærkere med et styrket selvværd og på den anden side ikke ”kom helt i mål” fordi jeg ikke kunne slippe ham helt og blev ved at kæmpe. Jeg læste alt der var at læse om psykisk vold og jeg blev ved at håbe at ”han og jeg sammen” kunne ”kurere” dette. Samtidig var jeg smerteligt bevidst om at dette nok ikke lod sig gøre.

Min veninde havde læst om Exitcirklen i avisen og havde sendt mig et link til dette. Ca. 6 mdr efter jeg havde læst det – og efter en ”god” periode i relationen, der igen endte med vold og grænseoverskridende opførsel fra hans side – kontaktede jeg Exitcirklen.

I det netværk, Exitcirklen i Århus kunne tilbyde, kunne jeg for første gang udtale mig om det jeg stod i og det, jeg oplevede, uden jeg blev mødt med skepsis ift., om det nu kunne passe det, jeg oplevede, undren over jeg så ikke handlede på det ved at gå, skyld over jeg lod mine børn være en del af denne relation. Her kunne jeg fortælle min historie uredigeret og ærligt, og jeg kunne høre andre kvinder fortælle lignende historier. Jeg kunne med egne øjne se, at andre helt ”normale”, smukke, stærke kvinder, med styr på job, karriere og livet generelt var endt i samme ulykkelige situation som jeg.

Den støtte kan være svær at finde i eget netværk uanset styrken og støtten i netværket. Det kan være svært at forstå mekanismerne i psykisk vold, hvis man ikke har erfaringer med dette, og det kan være svært at se på at et menneske, man holder af ikke kan passe på sig selv.

Jeg blev i Exitcirklen undervist af yderst kompetente frivillige/fagprofessionelle i hvad psykisk vold er og kan være, jeg blev vist vejen til langsomt at finde mig selv igen. Jeg fik sammen med de andre kvinder øje på den psykiske volds mange mange ansigter og det blev mere og mere tydeligt for mig hvad der var hent mig og hvad jeg kunne gøre for at få mig selv og mine børn på rette spor igen. Jeg fik helt konkrete opgaver og redskaber til at bygge mig selv op igen. Med fokus på rettigheder, selvomsorg og viden blev jeg langsomt stærkere og stærkere. Samtidig er det vigtigt at nævne, at det fællesskab, der opstår i en gruppe af kvinder, der hver især deler deres største hemmeligheder, deres største skam og lytter til hinanden og gør det sammen er uvurderlig. Her oplevede jeg både at blive mødt med forståelse og omsorg – men samtidig oplevede jeg også, at jeg kunne bidrage til gavn for andre.

Jeg deltog i 2 længere gruppeforløb og et kort forløb, hvor der var fokus på ”livshistorier”. I alt deltog jeg 25 gange i Exitcirklens møder. Langsomt men sikkert fandt jeg tilbage til mig selv og til hvad der gjorde mig glad. Jeg fik kræfterne til at sige helt fra og bryde ud af relationen.

Man får sjældent bare ”lov” til at få fra en psykisk voldelig kæreste. Psykisk voldelige mennesker slipper ikke så let deres tag i det menneske de har nedbrudt. De nedbryder ofte andre for selv at føle sig ovenpå og forlader man dem slipper de ikke uden en kamp. I den kamp var Exitcirklen uvurderlig – jeg fik helt konkrete redskaber til at holde fast i min beslutning og undgå at falde i alle fælderne og skulle jeg alligevel ”glide og falde” blev jeg ikke mødt med devaluering og undren – men i stedet støttet til at blive ved at stå op for mig selv.

Psykologen jeg selv opsøgte hjalp mig med at finde baggrunden for at netop jeg var endt i denne situation og hjalp mig med at holde fokus på mig og mine handlinger og fjerne fokus fra min kæreste. I Exitcirklen blev jeg rummet som den, jeg var, jeg fik viden om vold og kommunikation i voldelige relationer. Jeg fik helt konkrete opgaver og redskaber til at finde tilbage til den jeg var. Jeg fik et fællesskab med kvinder jeg kunne spejle mig i og som ikke fordømte mine handlinger. Kvinder der vidste nøjagtigt, at dette kan ske for enhver.

Efter mine 3 uvurderlige forløb i Exitcirklen, og efter jeg kom ud af relationen til min voldelige kæreste, blev jeg tilbudt at træde ind i cirklen som ”erfaringsperson”/frivillig. Her har jeg mulighed for at give noget tilbage, hjælpe de nye kvinder der søger hjælp i Exitcirklen samtidig med jeg modtager undervisning, sparring og supervision af dygtige og kompetente fagprofessionelle.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 41 år                                                                      

Udtalelse

“Exitcirklen har gjort at jeg stadig lever og holder fast, at jeg har lært at kunne mærke, se og forstå. Alt det der var blevet min hverdag og som jeg flygtede fra, har de støttet mig i at holde fast i, ved fokus på mig og mit. Det betyder at jeg kan holde fast og forsøge at finde mine ben i et nyt liv uden vold, og hvor jeg kan sove om natten uden at blive udsat for overgreb.

Jeg bliver i Exitcirklen forstået og rummet omkring noget der er så taburiseret i vores samfund at der ikke er andre der kan støtte mig eller til fulde forstå.  

Udadtil ser andre folk en smuk kvinde der desværre blev syg med PTSD og angst fordi hun nok er meget sart. Hun rejste fra en god mand efter 18 års ægteskab, og har ovenikøbet haft den frækhed at tage børnene med. Flere har sagt at de blot troede jeg havde fundet en ny mand.

Da jeg kom til Exitcirklen begyndte jeg at forstå hvorfor det var jeg er så syg som jeg var. De har støttet mig i at forstå på en konkret og tydelig måde hvad jeg har været i, og de andre kvinders fortællinger gør hver eneste uge at jeg opdager mere. Ting jeg på den måde kan tage ind i mindre portioner, acceptere, bearbejde og slippe. For mit system havde lukket af og fortrængt, for at jeg kunne overleve. Jeg lever med PTSD og angst i dag – men jeg lever.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 44 år

Udtalelse

”Mit navn er Kristine. Jeg er tidligere deltager i Exitcirklen i Aarhus. Var en del cirklen ad to omgange. Jeg vil gerne udtrykkeligt give min største anerkendelse, for den hjælp Exitcirklen gav mig, efter at være brudt ud af et langvarigt psykisk voldeligt ægteskab.

Fra første møde med Camilla Dresmark, var jeg tryg. For første gang følte jeg mig forstået og hørt. Jeg havde endda haft et ophold på et krisecenter i tre uger og ikke engang her, var det som om de forstod hvad psykisk vold ér.

For mig var mødet med andre kvinder i samme situation, dét der gav mig modet til at leve videre. For volden fortsatte og fortsætter nu, to og et halvt år efter skilsmissen. Men at kunne spejle sig i andres skæbne og have tillid til at vi i samlet flok står stærk, er ganske værdifuldt. Exitcirklen kan noget ingen psykologer og terapeuter kan. Exitcirklen skaber et frirum, sparring, støtte, spejling, tillid, mod og følelsen af værdi – når man som menneske føler sig allermest svækket og værdiløs. Undervisning, redskaber og opmuntring. Jeg ville ikke være sået så langt i mit helingsforløb, uden Exitcirklen.

 

Tak for at i vil være med til, at lade stifter, medarbejdere og frivillige fortsætte kampen og arbejdet.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 40 år

 

Udtalelse

“For 4 år siden indledte jeg et forhold med den mest charmerende og sjove mand jeg havde mødt, jeg var på daværende tidspunkt jomfru og hans opmærksomhed og vedholdenhed gjorde mig så glad. Han lovede hurtigt guld og grønne skove, snakkede om vi skulle være kærester og alt var godt. 

Der gik næsten 3 måneder hvor alt var så smukt, så gik det ned af bakke. Han begyndte at svine mig til, var mig utro men så lige så snart jeg gik fra ham så gjorde han alt for at få mig tilbage. Han dukkede op på mit arbejde, skrev søde lange beskeder og undskyldte for hans opførsel. 

Da jeg tog ham tilbage begyndte hele helvedet igen, i to år gik vi frem og tilbage på den måde. 

Med beskyldninger, utroskab, nedgørelser, sexuel vold, økonomisk vold, psykisk vold og vi sluttede også med fysisk vold. 

Jeg gik fra ham da jeg sad i bilen og kørte rundt på forskellige tank stationer for at købe nok piller til at tage mit liv, der vidste jeg, jeg måtte tage en anden udvej. 

For den tanke der gennemgik mit hoved var at han skulle mærke min smerte hvis jeg gik væk, men det gik også op for mig det ville han ikke. 

Jeg var helt psykisk ødelagt efter jeg gik fra ham, selvom han ikke længere var i mit liv hørte jeg dagligt hans stemme i mit hoved. Jeg levede med hans stemme i tre år, og ødelagde min selvtillid fuldstændig. Hver gang folk roste eller komplimenterede mig så tog jeg det som ironi eller en fejl eller på andre måder negativt.  

Det var så slemt at jeg ødelagde flere venskaber samt et forhold med verdens sødeste og rareste mand. Da mit forhold med Jacob (min nye kæreste) gik i stykker, vidste jeg godt jeg bar en del af skylden for min mistillid og uro. 

Jeg besluttede derfor at kontakte exitcirklen for at få arbejdet med det traume jeg egentlig havde troet jeg kunne skubbe væk, første session gennemgik Camilla mange typiske tegn og oplevelser man har når man blev udsat for psykisk vold. Jeg kunne sætte kryds ved hvert punkt, gennem forløbet gennemgik hun andre former for vold som kunne udspringe efter psykisk vold også her kunne jeg næsten sætte kryds ved hvert punkt.  

For hver session og jo mere jeg lærte at sætte ord på hvad jeg havde gennemgået og forstå hvad jeg kunne gøre, jo mere blomsterede jeg igen. Exitcirklen betød for mig et frirum med kvinder som hjalp mig forstå jeg ikke var alene, jeg var ikke en idiot for at blive i det forhold, som alle andre af mine bekendte ellers have pointerede at jeg var. 

Camilla skabte en atmosfære der gjorde vi alle følte os trygge, hun gennemgik forskellige teknikker og måder vi kunne oasse på os selv, hele undervisningen handlede om OS som kvinder, og hvordan VI kunne få det bedre. Det var det eneste sted hvor jeg følte jeg blev set på igen som en normal person og ikke et dumt lille barn. Camilla var altid til stede, hun lod os kontakte hende når der brug for det. Flere af os oplevede stalking m.m. Af vores ekskærester og dette kan være svært at forholde til, så der var Camilla altid en stor støtte. 

Da jeg startede i exitcirklen havde jeg ingen selvtillid, da jeg var færdig gik jeg ud med et netværk af stærke kvinder som støtter hinanden og jeg gik ud med selvtillid. 

Idag er jeg ejendomsmægler og arbejder dagligt med kundekontakt, forhandlinger og en masse andre pressende sitationener. Jeg var ikke nået hertil hvis det ikke var for Camilla og exitcirklen, jeg er for evigt taknemmelige for hendes hjælp og kæmpe kæmpe støtte!!!”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 22 år 

Udtalelse

”Hej Camilla Jeg vil rigtig gerne sende dig et par ord om, hvad Exitcirklen har betydet for mig, og hvilken fantastisk hjælp, jeg har taget med mig.  Det frirum Exitcirklen har været for mig til at tale med dig, frivillige og andre deltagere om de svære følelser, der er forbundet med psykisk-, sexuel- og økonomisk vold er uvurderlig. Det har gjort, at jeg fået et klart syn på de 45 år af mit liv, som var et helvede, og er kommet igennem med “skindet” på næsen og mit livssyn og humor intakt. I har givet mig redskaber til at nyde hver dag og livet. STOR tak for det.”

– Deltager hos Exitcirklen Aarhus, 71 år