Etablering af individuelle forløb- ud af radikale miljøer

Individuelle forløb med unge der er havnet i radikale miljøer eller pårørende til unge i radikale miljøer.  

Flere unge oplever psykisk vold og social kontrol, som en følge af miljøer med streng religiøs social kontrol. Exitcirklen stifter derfor individuelle samtaleforløb i København som et supplement til de eksisterende Exitcirkler. Disse forløb vil fokusere på social kontrol, religiøs social kontrol og give eksempler på veje ud af ekstreme miljøer. De individuelle forløb er for unge mennesker, som er havnet i radikale miljøer og har et ønske om at forlade disse miljøer eller allerede har forladt disse miljøer. Samt til pårørende. Er du forældre, søster, bror, kæreste, forlovet eller gift med en som er havnet i et ekstremt miljø så kan du søge hjælp til at tackle situationen og dele dine erfaringer med andre. Exitcirklens individuelle forløb ledes af fagpersoner med muslimsk kulturbaggrund, som selv har erfaring med at være i radikale miljøer eller erfaring med at være pårørende til folk i radikale miljøer og som samtidig besidder faglig viden på området .