Vores Team

Medarbejdere

Sherin Khankan

Sherin Khankan er stifter af og direktør for Exitcirklen. Hun er religionssociolog, forfatter, foredragsholder, certificeret kognitiv psykoterapeut og børnegruppeleder. I 2016 blev Sherin af BBC udnævnt til at være blandt verdens 100 førende kvindelige pionerer hvad angår ligestilling og kvinders rettigheder globalt. Sherin varetager ledelsen af organisationen, underviser fagprofessionelle og frivillige i psykisk vold og kognitiv terapi og faciliterer Exitcirklens samtalegrupper for psykisk voldsramte.

Exitcirklen har i dag 6 samtalegrupper på landsplan, 3 indsatser, 35 frivillige og 4 deltidsansatte. Hun er også̊ talskvinde for Exitcirklen og hævder at “der altid er en vej ud af mørket og de vedligeholdende voldscirkler”

mail: sherin@exitcirklen.dk              telefon: +45 5170 0393

Camilla Dremark

Daglig leder i Aarhus og projektkoordinator i Jylland.

Camilla er certificeret sexolog og har en BA i religionsvidenskab og filosofi. Hun blev ansat som daglig leder af Exitcirklens Aarhusianske afdeling ved dens opstart i april 2015. Ud over at varetage den daglige ledelse, faciliterer Camilla samtalegruppen for psykisk voldsramte i Aarhus. Camilla holder endvidere foredrag om psykisk og seksuel vold, og underviser Exitcirklens fagprofessionelle og andre i sexologiske perspektiver på psykisk vold i intime relationer.

Mail: camilla@exitcirklen.dk              Telefon: 25760074

Line Mansour

Line Mansour er ansvarlig for NAVIGATION. Navigation omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede problematikker i flerkulturelle familier. Navigation sætter fokus på et ”missing link” i kampen mod negativ social kontrol – nemlig forholdet mellem børn og forældregenerationen. Gennem tilbud om en helhedsorienteret indsats på friskoler og institutioner arbejder vi med børn, unge, forældre og lærere. Navigation har til formål at styrke unge, der er udsat for negativ social kontrol.

Ena Hajdari

PR og kommunikationsansvarlige.

Ena håndterer ekstern og intern kommunikation, og administrerer vores sociale medier. Ena har en bachelor i dansk (sprog, litteratur og medier) fra Københavns Universitet, og har tidligere arbejdet med kommunikation og digital marketing. Ena har både erfaring i kommunikative arbejdsopgaver, digital kommunikation, marketing, hjemmesideredigering og administration af sociale medier. Derudover er Ena skribent for 2 onlinemagasiner (herunder sit eget magasin) og skriver fortsat artikler og klummer.

Ena forstår alvoren i psykisk vold og negativ social kontrol, og har derfor dedikeret sin tid til Exitcirklens vigtige arbejde.

Mail: ena@exitcirklen.dk            tlf: 26140361

Venke Sande Mikkelsen

Personlig assistent og administration- og udviklingsansvarlig

Venke Sande Mikkelsen er kandidatstuderende på Syddansk Universitet, hvor hun læser Religionsstudier. I sit studieforløb har religiøs social kontrol været et stort interesseområde for Venke, og det har derfor været noget hun har beskæftiget sig meget med – særligt indenfor Jehovas Vidner. Hun har blandt andet skrevet bachelorprojekt om Jehovas Vidners lydighedsbegreb og deres religiøse retfærdiggørelse af religiøs social kontrol. Sommer 2019 afleverer Venke sit speciale, der også omhandler Jehovas Vidner og negativ social kontrol, her med fokus på mekanismer, indad i religionen, for forebyggelse og håndtering af den religiøse afviger.

Mail: Venke@exitcirklen.dk

Viktoria Matilde Schütt

Administrativ medarbejder og Fagperson 

Viktoria varetager både opgaver af administrativ karakter, men foretager også visitationssamtaler, og er en del af samtalegrupperne. Viktoria har en tværfaglig humanistisk bachelor (Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier) fra Roskilde Universitet. Her har hun særligt beskæftiget sig med, hvilke processer, tendenser og etablerede forståelser der i samfundet eksisterer i forbindelse med bestemte fænomener, og hvordan disse udfordrer specifikke mennesker ved at sætte dem i en bestemt og begrænset position. Det ligger hende derfor også på sinde, at forsøge at forstå hvorledes man kan udvide disse positioner.

Derfor giver det også mening for hende at forsøge at bidrage til at aftabuisere psykisk vold og social kontrol og udvide handleevne for den enkelte.

Mail: Viktoriaalsted@gmail.com

Tine Marie Bach

Fagperson i samtalegrupperne

Tine Marie er kandidatstuderende ved Aalborg Universitet, hvor hun læser psykologi. Hendes faglige interesse ligger i særlig grad indenfor feltet psykotraumatologi, som beskæftiger sig med forebyggelse og behandling af de reaktioner, der kan opstå, når mennesker har været udsat for en traumatisk hændelse. Lige nu skriver Tine Marie speciale om psykisk vold, hvor hun undersøger, hvordan voldudsatte unge kvinder håndterer og finder mening i deres erindringer om den psykiske vold. Siden april 2018 har Tine Marie faciliteret Exitcirklens samtalegruppe for unge kvinder i København.

email: tinemarie@exitcirklen.dk

Nanna Brejnegaard

Fagperson i samtalegrupperne

Nanna er kandidatstuderende i psykologi. Hendes faglige interesser ligger i høj grad inden for den narrative metodiske tilgang samt inden for kognitiv adfærdsterapi. Gennem Nannas bacheloropgave har hun specialiseret sig inden for kvinders psykologiske adfærdsmuligheder. Nanna har desuden interesse for det tværkulturelle felt, hvor menneskets adfærd kan forstås ud fra en perspektivistisk tilgang.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.