Vores Team

Medarbejdere

Sherin Khankan

Sherin Khankan er stifter af og direktør for Exitcirklen. Hun er religionssociolog, forfatter, foredragsholder, certificeret kognitiv psykoterapeut og børnegruppeleder. I 2016 blev Sherin af BBC udnævnt til at være blandt verdens 100 førende kvindelige pionerer hvad angår ligestilling og kvinders rettigheder globalt. Sherin varetager ledelsen af organisationen, underviser fagprofessionelle og frivillige i psykisk vold og kognitiv terapi og faciliterer Exitcirklens samtalegrupper for psykisk voldsramte.

Exitcirklen har i dag 6 samtalegrupper på landsplan, 3 indsatser, 35 frivillige og 4 deltidsansatte. Hun er også̊ talskvinde for Exitcirklen og hævder at “der altid er en vej ud af mørket og de vedligeholdende voldscirkler”

mail: sherin@exitcirklen.dk              telefon: +45 5170 0393

Camilla Dremark

Leder af Exitcirklen Jylland & Exitcirklens sexologiske indsats
Camilla Dremark er ansat som daglig leder af Exitcirklens afdelinger i Jylland. Camilla har læst religionsvidenskab og filosofi på Aarhus Universitet og er certificeret sexolog med speciale i seksuel vold. I april 2015 startede hun Exitcirklen op i Aarhus og har siden startet nye afdelinger op i Aalborg og Esbjerg. Ud over den daglige ledelse faciliterer Camilla samtalegruppen for psykisk voldsramte i Aarhus, varetager Exitcirklens sexologiske indsats samt individuelle samtaleforløb. Camilla holder endvidere foredrag og seminarer om psykisk og seksuel vold og underviser internt og eksternt i Exitcirklens kognitive og narrative metode samt i sexologiske perspektiver på psykisk vold i intime relationer.

Mail: camilla@exitcirklen.dk              Telefon: 42 43 09 46

Line Mansour

Line Mansour er ansvarlig for NAVIGATION. Navigation omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede problematikker i flerkulturelle familier. Navigation sætter fokus på et ”missing link” i kampen mod negativ social kontrol – nemlig forholdet mellem børn og forældregenerationen. Gennem tilbud om en helhedsorienteret indsats på friskoler og institutioner arbejder vi med børn, unge, forældre og lærere. Navigation har til formål at styrke unge, der er udsat for negativ social kontrol.

Ena Hajdari

PR og kommunikationsansvarlige.

Ena håndterer ekstern og intern kommunikation, og administrerer vores sociale medier. Ena har en bachelor i dansk (sprog, litteratur og medier) fra Københavns Universitet, og har tidligere arbejdet med kommunikation og digital marketing. Ena har både erfaring i kommunikative arbejdsopgaver, digital kommunikation, marketing, hjemmesideredigering og administration af sociale medier. Derudover er Ena skribent for 2 onlinemagasiner (herunder sit eget magasin) og skriver fortsat artikler og klummer.

Ena forstår alvoren i psykisk vold og negativ social kontrol, og har derfor dedikeret sin tid til Exitcirklens vigtige arbejde.

Mail: ena@exitcirklen.dk            tlf: 26140361

Venke Sande Mikkelsen

Leder og udviklingsansvarlig, Exitcirklen Odense.

Venke Sande Mikkelsen er Cand.mag religionsekspert fra Syddansk Universitet.  Sommer 2019 afleverede Venke sit speciale, der handlede om negativ social kontrol i religion – herunder Jehovas Vidner – med fokus på mekanismer, indad i religionen, for forebyggelse og håndtering af den religiøse afviger. Venke leder i dag Exitcirklen Odense, hvor hun administrerer et knald dygtigt team af frivillige.

Mail: Venke@exitcirklen.dk

Viktoria Matilde Schütt

Administrativ medarbejder og Fagperson 

Viktoria varetager både opgaver af administrativ karakter, men foretager også visitationssamtaler, og er en del af samtalegrupperne. Viktoria har en tværfaglig humanistisk bachelor (Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier) fra Roskilde Universitet. Her har hun særligt beskæftiget sig med, hvilke processer, tendenser og etablerede forståelser der i samfundet eksisterer i forbindelse med bestemte fænomener, og hvordan disse udfordrer specifikke mennesker ved at sætte dem i en bestemt og begrænset position. Det ligger hende derfor også på sinde, at forsøge at forstå hvorledes man kan udvide disse positioner.

Derfor giver det også mening for hende at forsøge at bidrage til at aftabuisere psykisk vold og social kontrol og udvide handleevne for den enkelte.

Mail: viktoria@exitcirklen.dk

Eva Gierdi

Juridisk rådgiver

Eva er uddannet jurist, og arbejder som frivillig juridisk rådgiver i Exitcirklen. Gennem både mit professionelt og frivilligt arbejde har hun arbejdet som rådgiver for mennesker i vanskelige situationer. Eva arbejder som juridisk rådgiver i faglige organisationer, i Ligestillingsrådet og som frivillig i blandt andet Danners rådgivningsgruppe.

Jeg har stor rådgivningserfaring og i min rådgivning lægger jeg vægt på respekten for det enkelte mennesker. Jeg fokuserer på at finde løsninger, der hjælper den enkelte videre også på lang sigt. Mit pejlemærke er at hjælpe kvinder til et bedre og ligeværdigt liv.”

Eya Betiina Jørgensen

Fagperson i samtalegrupperne

Eya er klinisk psykolog cand.psych, familieterapeut og psykoterapeut og arbejder som frivillig i Exitcirklen nogle timer om ugen med at facilitere Exitcirklens samtalegrupper for psykisk voldsramte, samt visitere folk til grupperne. Hun har særlig interesse og ekspertise inden for traume- og krisepsykologi (psykotraumatologi) og er optaget af, hvordan man kan gøre samtalegrupperne mere traumeinformeret.

Tine Marie Bach

Fagperson i samtalegrupperne

Tine Marie er psykolog (cand.psych) og arbejder som frivillig fagperson i Exitcirklen. Hendes faglige interesse ligger i særlig grad indenfor feltet psykotraumatologi, som beskæftiger sig med forebyggelse og behandling af de reaktioner, der kan opstå, når mennesker har været udsat for en traumatisk hændelse. Tine Marie har for nyligt skrevet sit speciale om psykisk vold, hvor hun undersøger, hvordan voldudsatte unge kvinder håndterer og finder mening i deres erindringer om den psykiske vold.

Siden april 2018 har Tine Marie faciliteret Exitcirklens samtalegruppe for unge kvinder i København.

Email: tinemarie@exitcirklen.dk

Nanna Brejnegaard

Fagperson i samtalegrupperne

Nanna er kandidatstuderende i psykologi. Hendes faglige interesser ligger i høj grad inden for den narrative metodiske tilgang samt inden for kognitiv adfærdsterapi. Gennem Nannas bacheloropgave har hun specialiseret sig inden for kvinders psykologiske adfærdsmuligheder. Nanna har desuden interesse for det tværkulturelle felt, hvor menneskets adfærd kan forstås ud fra en perspektivistisk tilgang.Iben

Iben

Erfaringsperson

Jeg startede i gruppeforløb i Exitcirklen, efter et langt psykisk voldeligt forhold, psykisk vold gennem opvæksten og tre depressioner som følge heraf. Jeg startede i samtalegruppen i Exitcirklen, krisepræget og ensom, og gik i to forløb. Som erfaringsperson er min fornemmeste opgave at støtte andre som har oplevet eller oplever psykisk vold. Dette gør jeg bedst ved at dele mine erfaringer åbenhjertet, give dem mulighed for at spejle sig i min og de øvrige deltageres historier, fortælle om hvordan jeg har brugt redskaberne i praksis og hvordan de har hjulpet mig. Og så er jeg meget bevidst om det håb jeg og andre erfaringspersoner skaber for deltagerne“. 

 

Elisabeth Klausen

Erfaringsperson

 

Elisabeth er frivillig erfaringsperson i Exitcirklens afdeling i København. Hun har primært virke i samtalegruppen for unge kvinder, og tager sig af mindre administrative opgaver. Siden januar 2017  har hun været aktiv i organisationen, og har løbende deltaget i flere kurser, foredrag og workshops af Exitcirklens interne facilitatorer. Hun har også selv bidraget med oplæg. Hendes faglige interesse ligger specielt indenfor kognitiv psykologi og narrativ terapi, samt kropslig og seksuel anderkendelse. Som erfaringsperson har Elisabeth oplevet psykisk og seksuel vold fra intime partnere, og social kontrol i familierelationer.

At deltage i samtalecirklerne med henblik på at kunne spejle og genopbygge kvinderne, er blandt det mest meningsfulde arbejde jeg oplever at udføre, og med min profil udfordrer jeg samfundsmæssige tabuer så som psykisk vold.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.