Hvad er psykisk vold?

Hvad er psykisk vold & social kontrol?

Psykisk vold kan bl.a. indebære systematisk kritik, social kontrol, tyranni, trusler om vold, jalousi, isolation, nedvurderende adfærd og dominans.

Du er offer for psykisk vold hvis du bliver, mobbet, dagligt kritiseret, kontrolleret og domineret af et andet menneske og har en følelse af at du går på glaskår og ikke kan være dig selv.

Eller hvis du skal leve op til et andet menneskes forventninger og krav, på en måde der strider imod din egen overbevisning og overskrider dine egne grænser.

Eller hvis du er ulykkelig og ikke føler dig som et frit menneske med retten til selvbestemmelse.

Psykisk vold kan også være at blive udsat for omsorgssvigt, eller at blive overvåget, råbt af, ydmyget, forfulgt, udspioneret, forhørt, ignoreret eller systematisk kritiseret.

Psykisk vold kan også være forbundet med social kontrol eller religiøs social kontrol. F.eks. ved at du på systematisk vis bliver nægtet adgang til almene sociale sammenhænge eller tvunget til at handle, tænke eller tro på en bestemt måde imod din overbevisning.

Psykisk vold kan også indebære at være passivt offer for dine forældres skænderier eller magtkampe.

Konsekvenser af psykisk vold

Psykisk vold, som ofte omtales som den skjulte vold, fordi den ikke efterlader fysiske ar på kroppen, men derimod evige ar i sjælen, er stadig et tabu for mange børn, unge som ældre.

Ofre for psykisk vold kan have en tendens til at normalisere grænseoverskridende hændelser. Normaliseringen af det som IKKE er sundt- dvs. gentagne uhensigtmæssige handlinger f.eks. gentagne trusler om vold eller systematisk kritik- er med til at opretholde hverdagen og en form for illusionens normalitet i det psykisk voldelige forhold.  Grænserne for hvad der accepteres bliver langsomt udvidet. Normaliseringen er en måde at overleve på- en slags overlevelsesstrategi eller sikkerhedsadfærd i en farlig hverdag.

Psykisk vold påvirker det psykiske og fysiske helbred samt selvværd og identitetsfølelse. Når børn og unge bliver udsat for psykisk vold, sætter det dybe spor. Disse børn og unge er ikke alene disponeret for psykiske lidelser som depression og angst, men der er også mulighed for, at de tager det psykiske voldsmønster med sig ind i voksenlivet.

Psykisk vold er typisk en langsom psykologisk nedbrydelsesproces og devaluering af et menneskes selvværd, der kan sammenlignes med de mentale følgevirkninger som f.eks. rammer gidsler, krigsfanger eller torturofre.” (Psykolog Mette Elgaard, Mødrehjælpen)