Oversigt over hjælpetiltag

Hvor går man hen?

www.rækud.dk

Hvor går man hen hvis man er udsat for psykisk vold eller andre former for overgreb? Exitcirklen samarbejder med Ræk Ud, som har etableret en oversigt over mange initiativer i Danmark vedrørende psykisk vold samt andre former for overgreb. Oversigten skal hjælpe mennesker i nød, med at navigere rundt i et virvar af gode initiativer således at den enkelte kan modtage den rette hjælp. Se siden www.rækud.dk og find den rette hjælp.

RÆK UD -Starten på et fornuftigt samarbejde.
RÆK UD er et nyt tiltag der har til formål at danne overblik og grobund for samarbejde mellem alle de aktører og organisationer i Danmark, der på forskellig vis hjælper ofre, pårørende og berørte, som har været udsat for forbrydelser, ulykker eller voldsomme hændelser.

Exitcirklen vil som et supplement til Ræk ud danne en oversigt over alle de tiltag i Danmark som arbejder specifikt med psykisk vold.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.