Oversigt over hjælpetiltag

Hvor går man hen?

Hvor går man hen hvis man er udsat for psykisk vold eller andre former for overgreb?
Exitcirklen har etableret en oversigt over initiativer i Danmark vedrørende psykisk vold, samt andre former for vold og overgreb. Oversigten giver et overblik over aktører og organisationer i Danmark, der på forskellig vis hjælper ofre, pårørende og berørte, som har været udsat for psykisk vold eller fysisk vold.
Oversigten skal hjælpe mennesker i nød med at navigere rundt i et virvar af gode initiativer, således at den enkelte kan modtage den rette hjælp.
Dannerhuset
KVINDEHJEMMET
RED Safehouse.
Center For seksuelle overgreb
Dansk Stalking Center
Psykiskvold.dk
Ubberly Krisecenter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.