Juridisk Hjælp

Exitcirklens juridiske rådgivning er henvendt til psykisk voldsramte, som har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder i forbindelse med deres voldsudsættelse. Den juridiske rådgivning varetages af frivillige jurister. Rådgivningen er anonym.